Tag: bàn đạp côn (ly hợp) với xe số sàn và chân phanh